Statlig blankettarkiv

Søknad om separasjon - ekteskapsl § 20. Nyttast både ved oppløysing av ekteskap og registrert partnarskap.
Blankettnummer:
Q-165N
Sist endret:
12.05.2010
Beskrivelse:

Dette skjemaet skal nyttast dersom ein eller begge ektefellane ynskjer å avbryte forholdet. Søknaden skal sendast til statsforvaltaren i det fylket hvor begge eller ein av partane bur/har budd.

Rettleiing følgjar bakerst i skjemaet.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/doc.png q-165n.doc
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png q-165n.pdf