Statlig blankettarkiv

Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene
Blankettnummer:
Q-0150B
Sist endret:
22.05.2018
Beskrivelse:

Skjemaet "Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene" må fylles ut og innleveres før ekteskap kan inngås. Veiledning finnes i skjemaet.

Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen skal foretas av folkeregistermyndigheten (skattekontoret). Se Skatteetaten for oversikt over skattekontorene. Alle spørsmål rettes til skattekontoret.

Uten prøving er ekteskapet ikke gyldig.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-0150B.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0150B.docx