Statlig blankettarkiv

Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester
Blankettnummer:
Q-0319B
Sist endret:
25.10.2023
Beskrivelse:

Angreskjema skal brukes ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av varer og tjenester, jf. forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 20. juni 2014 § 1.

Den næringsdrivende kan anvende dette skjemaet, eller lage sitt eget skjema med de samme opplysningene (som følger av vedlegg 1B til forbrukerrettighetsdirektivet).

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png Q-0319B.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0319B.docx