Statlig blankettarkiv

Skjema for opplysninger om angrerett
Blankettnummer:
Q-0321B
Sist endret:
08.03.2024
Beskrivelse:

Skjemaet kan brukes av næringsdrivende for å sikre at opplysninger om angrerett blir gitt. Skjemaet er valgfritt, jf. forskrift om opplysningsplikt og angrerett av 24. juni 2014, fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, § 2.

Den næringsdrivende kan skreddersy skjemaet til sitt salg av varer eller tjenester.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Q-0321B.docx