Statlig blankettarkiv

Fullmakt ved privat skifte av dødsbo
Blankettnummer:
GA-8012B
Sist endret:
30.09.2013
Beskrivelse:

Dette skjemaet benyttes av den/de som overtar et dødsbo til privat skifte, og overlater til en av arvingene eller en en tredje person å forestå oppgjøret. Fullmektig må være en myndig person. Gjerne en i familien eller en advokat.

Ved bruk av denne fullmakten gir fullmaktsgiveren fullmektigen fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/doc.png GA-8012B.doc
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png ga-8012b.pdf