Statlig blankettarkiv

Skjema for fri rettshjelp - Bokmål
Blankettnummer:
GA-6305B
Sist endret:
27.01.2017
Beskrivelse:

Forskrift til lov om fri rettshjelp er fastsatt av Justis- og politidepartementet 12.12.2005 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp (rettshjelpsloven) §§ 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22 og 26. Endret ved forskrifter 16. des 2008 nr. 1398, 15 des 2016 nr 1769.

Forskriften finnes på side 2.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png GA-6305B.docx
Relaterte:
Skjema for fri rettshjelp - Nynorsk