Statlig blankettarkiv

Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon
Blankettnummer:
V-0916B
Sist endret:
11.01.2018
Beskrivelse:

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden. Denne skal uten ugrunnet opphold fremlegge legeerklæring om dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, vedlegges i stedet utskrift av kremasjonsregisteret.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png V-0916B.docx