Statlig blankettarkiv

icon Justis- og beredskapsdepartementet

 Her kan du laste ned Adobe Reader

Blankettnavn (klikk for mer info) Blankettnr. Last ned
Anmodning om forkynnelse i utland av rettslig/utenrettslig dokument GA-3018B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Application for repatriation/access GA-9102E components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Arbeidsoppgave og salærfastsetting (uten makroer) GA-3024B uten makroer components/com_signform/assets/img/mime/docm.png
Arbeidsoppgave og salærfastsetting Gjeldende fra 01.07.2008 GA-3024B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png
Erklæring frå attlevande ektefelle som gjev opp å være einearving GA-8050N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Erklæring frå attlevande sambuar som oppgir å vere einearving etter arvelova § 28b GA-5341N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving GA-8050B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Erklæring fra gjenlevende samboer som oppgir å være enearving etter arveloven § 28b GA-5341B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Erklæring om privat oppgjer av dødsbu av liten verdi GA-8011N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi GA-8011B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Erklæring om privat skifte av dødsbo GA-0008B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Erklæring om privat skifte av dødsbu GA-0008N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Fullmakt / Power of Attorney GA-5339BE components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Fullmakt / Power of Attorney - Nynorsk/Engelsk GA-5339NE components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Fullmakt ved privat skifte av dødsbo GA-8012B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Fullmakt ved privat skifte av dødsbu GA-8012N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Heimelserklæring i samband med arv/skifte/uskifte GA-5307N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Heimelserklæring i samband med arv/skifte/uskifte - Burettslag GA-5307-2N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte GA-5307B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte - Borettslag GA-5307-2B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Klage på forvaltningsvedtak - Arabisk utgave 0073A components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Klage på forvaltningsvedtak - Bokmål 0073B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Klage på forvaltningsvedtak - Engelsk utgave 0073E components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Klage på forvaltningsvedtak - Fransk utgave 0073F components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Klage på forvaltningsvedtak - Nynorsk 0073N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Klage på forvaltningsvedtak - Spansk utgave 0073SP components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Klage på forvaltningsvedtak - Thailandsk utgave 0073Thai components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Klage på forvaltningsvedtak - Tysk utgave 0073T components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Krav om sak ved jordskifteretten DS-001B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Krav om sak ved jordskifteretten - Nynorsk DS-001N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Krav om sak ved jordskifteretten - Samisk DS-001S components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Melding om dødsfall i bostedsdistriktet GA-5211B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om dødsfall i bustaddistrikt GA-5211N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om dødsfall utanfor bustaddistriktet GA-5212N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om dødsfall utenfor bopelsdistriktet GA-5212B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om endring av namn GA-7700N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docm.png
Melding om endring av navn GA-7700B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docm.png
Melding om endring av navn - Samisk, kun for utskrift GA-7700S components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docm.png
Melding om uskifta bu GA-5331N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om uskifta bu - Sambuarar GA-5340N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om uskiftet bo GA-5331B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om uskiftet bo - Samboere GA-5340B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Oppmodning om forkynning i utland av rettslege/utanrettslege dokument GA-3018N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Power of Attorney GA-5339E components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Registerkort for meldt dødsfall GA-5201B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Skipingsdokument for aksjeselskap GE-0001N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png
Skjema for fri rettshjelp - Bokmål GA-6305B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Skjema for fri rettshjelp - Nynorsk GA-6305N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Stiftelsesdokument for AS GE-0001B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png
Søknad om tilbakelevering/samvær - barnebortføring GA-9102B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png