Statlig blankettarkiv

Makro

 

For å kunne aktivere makroer i en blankett må sikkerhetsnivået være innstilt på "Middels".
Innstillingen endres slik:
Åpne Word/Excel og velg ”Verktøy”, ”Makro” og ”Sikkerhet”.
Sett sikkerhetsnivået til ”Middels”. Trykk ”OK”.
Åpne blanketten og velg ”Aktiver makroer”.

For Word 2007
Aktivering/Godkjenning av makroer kan gjøres på to steder i Word 2007.
I menyen "Klarerte plasseringer" kan man angi plasseringer på maskinen og i nettverket, disse behandles som klarerte kilder ved åpning av filer. Dvs. at makroer i filer som ligger på klarerte plasseringer automatisk godkjennes når blankettene åpnes.

I menyen Makroinnstillinger angir man sikkerhetsnivået for makroer i filer som ikke ligger på godkjente plasseringer. Her anbefaler vi å sette nivået til "Deaktiver alle makroer med varsling".