Statlig blankettarkiv

Sammensatt reisearrangement, skjema 13
Blankettnummer:
Skjema 13 B
Sist endret:
19.06.2018
Beskrivelse:

Standardopplysningsskjema der den næringsdrivende som formidler et sammensatt reisearrangement etter pakkereiseloven § 7 første ledd bokstav b og den reisende samtidig er fysisk til stede. Den næringsdrivende er en transportør som selger en returbillett.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Skjema 13 B.docx