Statlig blankettarkiv

Liste over arbeidstakere under 18 år
Blankettnummer:
AT-153B
Sist endret:
27.05.2024
Beskrivelse:

I henhold til Forskrift om arbeid av barn og ungdom, plikter arbeidsgivere som sysselsetter arbeidstakere under 18 år å føre liste over dem. Listen skal inneholde opplysninger som anført i rubrikkene i dette skjema. Listen skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og verneombud.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/odt.png Liste over arbeidstakere under 18 ar.odt
components/com_signform/assets/img/mime/docx.png Liste over arbeidstakere under 18 ar.docx