Statlig blankettarkiv

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade
Blankettnummer:
AT-0154b
Sist endret:
07.03.2019
Beskrivelse:
Meldingene på denne blanketten gir Arbeidstilsynet nødvendig informasjon om risikoforhold i arbeidsmiljøet. Enkeltmeldinger eller flere likeartede meldinger kan føre til at Arbeidstilsynet setter i verk tiltak mot farlige produkter eller utstyr, eller overfor spesielle bransjer.

Blanketten inneholder en utførlig veiledning på side 4.

Filer:
components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png AT-0154b.pdf
components/com_signform/assets/img/mime/docm.png AT-0154b.docm