Statlig blankettarkiv

icon Arbeidstilsynet

 

Enkelte av blankettene nedenfor finnes både i ODF og Word. Klikk på ikonet for ønsket filtype for å laste ned. Ved å plassere musepekeren over ikonet ser du filtypen.

Last ned OpenOffice gratis for å fylle ut blanketter i ODF.

Blankettnavn (klikk for mer info) Blankettnr. Last ned
Application to the Norwegian Labour Inspection Authority for a permit for use of a foreign proficiency certificate for forklift trucks, cranes and/or earth moving machines AT-612E components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Avtale om heimearbeid (heimekontor) - Mal - nynorsk Avtale NN components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Avtale om hjemmearbeid (hjemmekontor) - Mal - bokmål Avtale BM components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Dokumentasjon av inneklima AT-621 components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Egenerklaering for ansatt - student EgenerkStdnt components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om midlertidig tjenesteyting som dykker tjenesteyting som dykker - dykker klasse A, B eller dykkeleder AT-710B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Førehandsmelding til Arbeidstilsynet om midlertidig tenesteyting som dykkar - dykkar klasse A, B eller dykkeleiar AT-710NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Helseerklæring /udyktigheitserklæring for arbeidsdykking AT-708N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Helseerklæring /udyktighetserklæring for arbeidsdykking AT-708B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Helsesertifisering royk- og kjemikaliedykking - Legeerklaering HelsesertLegeerkl components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Helsesertifisering røyk- og kjemikaliedykking - Helseundersøkelsen HelsesertHelse components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Liste over arbeidstakarar under 18 år AT-153N components/com_signform/assets/img/mime/odt.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Liste over arbeidstakere under 18 år AT-153B components/com_signform/assets/img/mime/odt.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Mal - Dokumentasjon av opplæring i bruk av diisocyanater Mal diisocyanater components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Meldeskjema for dykkeverksemd AT-707n components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Meldeskjema for dykkevirksomhet AT-707b components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Melding om arbeidsrelatert sjukdom AT-0154N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om arbeidsrelatert skade AT-0155B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om arbeidsrelatert skade AT-0155N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om arbeidsrelatert sykdom AT-0154B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om arbeidsulykke med alvorleg personskade eller dødsfall Arbeidsulykke NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om arbeidsulykke med alvorlig personskade eller dødsfall Arbeidsulykke BM components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Melding om arbeidsulykke med alvorlig personskade eller dødsfall / Notice of occupational accident Arbeidsulykke EN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Safety representative - agreement concerning alternative arrangement AT-619-EN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Samordning av helse,- miljø og sikkerheitsarbeidet på arbeidsplass med fleire arbeidsgivarar - Nynorsk AT-504N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Samordning av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere AT-504B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Skjema for egenerklæring AT-201B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Skjema for eigenerklæring AT-201N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Arabisk AT-563-AR components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Bokmål AT-563B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Bulgarsk AT-563-BG components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Estisk AT-563-EE components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Latvisk AT-563-LV components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Litauisk AT-563-LT components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Nynorsk AT-563N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Polsk AT-563-PL components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Rumensk AT-563-RO components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Russisk AT-563-RU components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Spansk AT-563-ES components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Ukrainsk AT-563-UA components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard arbeidsavtale - Vietnamesisk AT-563-VI components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Standard Contract of Employment AT-563-EN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke: Bekreftelse på at arbeidsgiver som leietaker har medvirket i planleggingen AT-205-NB components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke: Bekreftelse på at arbeidsmiljøutvalget har medvirket i planleggingen AT-203-NB components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke: Bekreftelse på at arbeidstakernes representant har medvirket i planleggingen AT-204-NB components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke: Bekreftelse på at BHT har bistått i planleggingen AT-202-NB components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke: Bekreftelse på at verneombudet har medvirket i planleggingen AT-206-NB components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om samtykke frå Arbeidstilsynet: Bekrefting på at arbeidsgivar som leigetakar har medverka i planlegginga AT-205-NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om samtykke frå Arbeidstilsynet: Bekrefting på at arbeidsmiljøutvalet har medverka i planlegginga AT-203-NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om samtykke frå Arbeidstilsynet: Bekrefting på at BHT har gitt bistand til planlegginga AT-202-NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om samtykke frå Arbeidstilsynet: Bekrefting på at representanten for arbeidstakarane har medverka i planlegginga AT-204-NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om samtykke frå Arbeidstilsynet: Bekrefting på at verneombodet har medverka i planlegginga AT-206-NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om tillatelse til å bruke utenlandsk kompetansebevis for truck, kran og/eller masseforflytningsmaskin AT-612B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad til Arbeidstilsynet om løyve til etablering som dykkar klasse A, B eller dykkeleiar AT-711NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad til Arbeidstilsynet om tillatelse til etablering som dykker klasse A, B eller dykkeleder AT-711B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Tilrettelegging og omplassering pga. graviditet AT-474B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Tilrettelegging og omplassering pga. graviditet - Nynorsk AT-474N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Verneombod - avtale om anna ordning AT-619-NN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Verneombud – avtale om annen ordning AT-619-NB components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png