Statlig blankettarkiv

icon Barne- og familiedepartementet

Her kan du laste ned Adobe Reader

Blankettnavn (klikk for mer info) Blankettnr. Last ned
Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester Q-0319B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
A Application for debt settlement negotiation Q-0262-1E components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
A Søknad om gjeldsforhandling Q-0262-1B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
A Søknad om gjeldsforhandling - Nynorsk Q-0262-1N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Angreskjema for finansielle tenester Q-0320N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Angreskjema for finansielle tjenester Q-0320B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Angreskjema ved kjøp av varer og tenester som ikkje er finansielle tenester Q-0319N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Application for divorce - marriage act section 21. Use to dissolve a marriage or a partnership. Q-171E components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Application for divorce after two years of non-cohabitation - marriage act section 22. Use to dissolve a marriage or a partnership. Q-172E components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Application for separation - marriage act section 20. Use to dissolve a marriage or a partnership. Q-165E components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
B Gjeldsskjema - vedlegg til søknad om gjeldsforhandling Q-0262-2B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
B Gjeldsskjema - vedlegg til søknad om gjeldsforhandling Nynorsk Q-0262-2N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon V-0916B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Declaration by the parties to the marriage prior to verification of compliance with the conditions for marriage Q-0150E components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Erklæring frå brudefolka før prøving av ekteskapsvilkåra Q-0150N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene Q-0150B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Erklæring om skifte - ekteskapsloven § 8 Q-0160B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Forlovarerklæring Q-0151N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Forlovererklæring Q-0151B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Fråsegn om skifte - ekteskapsloven § 8 Q-0160N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Krav om gravlegging og/eller kremasjon V-0916N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Oversikt over hvilket standard opplysningsskjema som skal brukes Oversikt standard opplysningsskjema components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Pakkereise, skjema 01 Skjema 01 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Pakkereise, skjema 01 Skjema 01 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Pakkereise, skjema 02 Skjema 02 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Pakkereise, skjema 02 Skjema 02 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Pakkereise, skjema 03 Skjema 03 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Pakkereise, skjema 03 Skjema 03 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Rettledning og utdrag av gravferdsloven Rettl916B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png
Rettleiing og utdrag av gravferdslova Rettl916N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 04 Skjema 04 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 04 Skjema 04 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 05 Skjema 05 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 05 Skjema 05 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 06 Skjema 06 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 06 Skjema 06 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 07 Skjema 07 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 07 Skjema 07 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 08 Skjema 08 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 08 Skjema 08 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 09 Skjema 09 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 09 Skjema 09 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 10 Skjema 10 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 10 Skjema 10 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 11 Skjema 11 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 11 Skjema 11 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 12 Skjema 12 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 12 Skjema 12 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 13 Skjema 13 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 13 Skjema 13 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 14 Skjema 14 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 14 Skjema 14 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 15 Skjema 15 B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Sammensatt reisearrangement, skjema 15 Skjema 15 N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Samtykke til assistert befruktning Q-0314B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Samtykke til assistert befruktning - Nynorsk Q-0314N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Skjema for opplysningar om angrerett Q-0321N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Skjema for opplysninger om angrerett Q-0321B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Statement by the sponsor "forlover" Q-0151E components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om godkjenning av gravminne V-0877N components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om godkjenning av gravminne V-0877B components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om medmorskap Q-0315B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om medmorskap - Nynorsk Q-0315N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om separasjon - ekteskapsl § 20. Benyttes både ved oppløsning av ekteskap og registrerte partnerskap. Q-165B components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om separasjon - ekteskapsl § 20. Nyttast både ved oppløysing av ekteskap og registrert partnarskap. Q-165N components/com_signform/assets/img/mime/doc.png components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling ekteskapsl § 21. Benyttes både ved oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap. Q-171B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve - ekteskapsl § 21. Nyttast både ved oppløysing av ekteskap og registrert partnarskap. Q-171N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot- ekteskapsl § 22. Nyttast både ved oppløysing av ekteskap og registrert partnarskap. Q-172N components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd - ekteskapsl § 22. Benyttes både ved oppløsning av ekteskap og registrert partnerskap. Q-172B components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Vedlegg I - Standardopplysningsskjema for avtaler om deltidsbruksrett Vedlegg I components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Vedlegg II - Standardopplysningsskjema for avtale om langtidsferieprodukt Vedlegg II components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Vedlegg III - Standardopplysningsskjema for avtaler om videresalg Vedlegg III components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Vedlegg IV - Standardopplysningsskjema for bytteavtaler Vedlegg IV components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Vedlegg V - Særskilt skjema for å forenkle utøvelsen av angreretten Vedlegg V components/com_signform/assets/img/mime/docx.png
Veiledning til søknad om gjeldsforhandling - Bokmål VeilB components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png
Veiledning til søknad om gjeldsforhandling - Nynorsk VeilN components/com_signform/assets/img/mime/pdf.png